maanrakennus ja rakennusten perustukset

Maanrakennus, rakennusten pohjatyöt ja perustukset, tontin ja tienpohjien raivaukset

Toteutamme kaikki maanrakennukseen liittyvät pienet ja suuret urakat vankalla ammattitaidolla. Oman kuljetus- ja kaivinkonekalustomme ansiosta voimme taata sen että työt toteutuvat suunnitelmien mukaan ja sovitussa aikataulussa.

Tontin ja rakentamisen valmistelutyöt

Raivaamme tontin ja suoritamme tarvittavat massanvaihdot sekä tasaamme tontin haluttuun korkeuteen tulevaa käyttöä varten.

Rakennusten pohjatyöt

Toteutamme kiinteistön salaojitukset ja toimitamme pohjanrakentamiseen tarvittavat kiviainekset sekä muut rakennusten pohjatyöt. Toimitamme myös rakennusten perustukset ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Teiden rakennus

Toteutamme myös tienpohjien raivaukset, teiden rakennuksen ja ojitukset. Kerralla hyvin perustettu tiealue kestää käyttöä ja sään vaihteluita.

Putki- ja kaapelikaivannot

Toteutamme putki- ja kaapelikaivannot ennalta määritellyn suunnitelman mukaisesti. Toteutamme myös olemassa olevien rakennusten salaojien kaivuuttyöt ja kaivantojen täytöt valituilla kiviaineksilla.

Maansiirto ja kiviainekset

Saat kauttamme kaikki maansiirtoon liittyvät palvelut. Toimitamme laajan valikoiman kiviaineksia kunkin projektin vaatimusten mukaan. Avustamme tarvittaessa käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan maa-aineksen valinnassa.

Ota meihin yhteyttä ja kerro meille tulevasta hankkeestasi. Suunnitellaan ja toteutetaan se yhdessä.

Yhteystiedot